Zagranica

Szwecja: Gender na zwolnieniu

Jerzy Dziekoński

Dwie na trzy osoby korzystające w Szwecji ze zwolnień lekarskich to kobiety. Według tamtejszego Ministerstwa Zdrowia i Spraw Społecznych dysproporcje spowodowane są w dużej mierze dyskryminacyjnymi zachowaniami wobec kobiet. Resort zapowiada działania, które mają zniwelować nierówności.

Kobiety częściej chorują i częściej z tego powodu są nieobecne w pracy. Jak wyliczono, dwa na trzy zaświadczenia o niezdolności do pracy dotyczą ich właśnie. Znaczny udział mają diagnozy psychiatryczne. Przedstawiciele resortu zaznaczają również, że ryzyko podjęcia próby samobójczej w przypadku dziewcząt w wieku 13-15 lat jest trzykrotnie wyższe niż wśród chłopców.

Autorzy publikacji wskazują, że przyczyną problemów zdrowotnych związanych ze sferą psychologiczną mogą być agresywne zachowania wobec kobiet. W 2014 roku na policję zgłoszono ponad 28 tys. tego typu przypadków. W porównaniu z 2013 rokiem odnotowano 5-proc. wzrost. Z kolei o 13 proc. podniosły się statystyki dotyczące gwałtów, których zanotowano aż 6,6 tys.

Rząd zapowiedział szereg działań, które mają na celu minimalizację nierówności. Wśród wielu pomysłów jest powołanie komisji równości zdrowotnej, rozwój żeńskiego sportu, wzmocnienie działań prewencyjnych w zakresie edukacji i opieki psychologicznej, wczesne reagowanie na problemy psychologiczne dziewcząt, zapewnienie lepszego dostępu do opieki psychiatrycznej. Ponadto rząd deklaruje wzmocnienie pomocy i ochrony ofiar przemocy oraz zmiany prawne, które przyniosą bardziej dotkliwe konsekwencje dla sprawców przemocy i gwałcicieli. Zapowiadane są również działania edukacyjne, mające na celu zmianę stereotypów dotyczących męskości i kobiecości oraz eliminację destrukcyjnych męskich zachowań.

Do góry