Nowości

Reumatologia: Paradontoza stymuluje RZS

Dr n. med. Anna Zubrzycka-Sienkiewicz

Badanie potwierdza istotny wpływ zakażenia P. gingivalis na indukcję lub podtrzymywanie autoimmunologicznych procesów w RZS.

Badania wskazują, że przewlekła paradontoza, na którą cierpi ok. 30 proc. dorosłej populacji, ma wiele wspólnego z reumatoidalnym zapaleniem stawów (RZS). Zakażenie bakterią Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis) wykrywane w kieszonkach przyzębowych może odgrywać rolę wyzwalającą albo „nakręcającą” proces immunologiczny w RZS. Bakteria P. gingivalis, chociaż często stwierdzana w zapaleniach przyzębia, nie służy jako ich marker.

Szwedzcy autorzy na największym dotychczas opublikowanym materiale przedstawili wyniki badań zależności pomiędzy zakażeniem P. gingivalis a RZS. Badaniem objęto 1974 chorych na RZS, u których objawy występowały od roku, a od postawienia rozpoznania RZS (na podstawie kryteriów ARA z 1987 roku) nie upłynął miesiąc. Kontrolę stanowiły osoby niecierpiące na RZS dobrane pod kątem wieku, płci i rejonów zamieszkania. Drugą grupę objętą badaniem stanowiły osoby z rozpoznaną przewlekłą paradontozą. Dla nich grupę kontrolną stanowiły osoby bez chorób przyzębia dobrane według płci. Dane dotyczące palenia tytoniu uzyskano od wszystkich badanych. Przeprowadzono analizę odpowiedzi immunologicznej na zakażenie P. gingivalis. Badano w surowicy przeciwciała przeciwko wirulentnemu czynnikowi P. gingivalis – RgpB zawierającemu argininę. Stężenie przeciwciał przeciw RgpB korelowano z obecnością przeciwciał przeciw cyklicznemu cytrulinowemu peptydowi (ACPA), RF, paleniem papierosów i obecnością wspólnego epitopu HLA-DRB1 SE we wszystkich badanych grupach. Stwierdzono istotny statystycznie związek pomiędzy stężeniem przeciwciał anty-RpgB a chorobami przyzębia i RZS. Najsilniejszą (silniejszą niż z paleniem tytoniu) korelację wykazano pomiędzy stężeniem przeciwciał anty-RpgB w grupie chorych na RZS ACPA-dodatnich w porównaniu z ACPA-ujemnymi chorymi na RZS i grupą kontrolną.

Do góry