Nowości

Dermatologia
Który rodzaj nabiału szkodzi?

Lek. Paweł Traczewski

W niedawno przeprowadzonych badaniach szczegółowo przeanalizowano wpływ nabiału w diecie na powstawanie trądziku.


Wiele uwagi poświęca się w ostatnim czasie znaczeniu diety w złożonej patogenezie trądziku zwyczajnego, chorobie uważanej za ósmą najczęstszą na świecie, która dotyka 9,4 proc. populacji ogólnej i nawet 90 proc. osób w okresie pokwitania. W ostatnim czasie ukazały się dwa interesujące badania dotyczące tego problemu. W opublikowanym w lipcu przez JEADV norweskim badaniu w latach ≥ 2000-2001 zebrano kwestionariusze od 3811 uczniów w wieku 15-16 lat. Po trzech latach 2489 spośród nich wypełniło kontrolne kwestionariusze. Badanych pytano o dzienne spożycie nabiału i nasilenie trądziku. Częstość umiarkowanego i ciężkiego trądziku wyniosła 13,9 proc. Duża zawartość nabiału na bazie mleka pełnotłustego w diecie (≥ 2 szklanek dziennie) korelowała z większym nasileniem trądziku. W przypadku chłopców spożywających znaczną ilość nabiału współczynnik występowania trądziku OR wyniósł 4,81 (CI 95% 1,59-14,56), u dziewczynek 1,80 (CI 95% 1,02-3,16). Nie stwierdzono znaczących zależności między trądzikiem a spożywaniem produktów z mleka odtłuszczonego i częściowo odtłuszczonego, jak również z umiarkowaną zawartością nabiału w diecie.

Nieco inne wyniki przyniosło przeprowadzone w USA i opublikowane w sierpniu badanie kliniczno-kontrolne. Wzięło w nim udział 225 pacjentów poradni dermatologicznych i pediatrycznych w wieku 14-19 lat z umiarkowanym trądzikiem (według Global Acne Assessment Scale) lub bez trądziku. Uczestnicy wypełnili kwestionariusze dotyczące wzrostu, masy ciała, stosowanych leków i ograniczeń dietetycznych; dodatkowo w celu precyzyjnego określenia diety przeprowadzono telefoniczne wywiady. Stwierdzono, że ilość niskotłuszczowego/odtłuszczonego mleka konsumowanego przez pacjentów z trądzikiem była znacząco większa niż w grupie bez trądziku (P = 0,01). Nie zaobserwowano istotnych statystycznie różnic zależnych od całkowitej ilości nabiału w diecie, tłuszczów nasyconych i trans, węglowodanów, BMI i kaloryczności diety.

Komentarz

Opisane badania nie są pierwszymi, które dostarczyły informacji potwierdzających rolę diety w powstawaniu i przebiegu trądziku zwyczajnego, ale szczególnie dokładnie przeanalizowano w nich wpływ spożywania nabiału. Wyniki amerykańskiego badania wskazują, że obecność w diecie mleka odtłuszczonego lub niskotłuszczowego, ale już nie pełnotłustego ma wpływ na rozwój trądziku – odmiennie niż w badaniu przeprowadzonym w Norwegii. Ze względu na duży zasięg tej choroby uzasadnione wydaje się przeprowadzenie kolejnych badań analizujących wpływ eliminacji z diety poszczególnych rodzajów mleka i produktów wytworzonych z niego. Pomogłoby to w opracowaniu szczegółowych zaleceń żywieniowych dla pacjentów z trądzikiem.

Do góry