Powitanie

Samopomoc

Iwona Konarska

Restrykcyjne prawo nie zastąpi dobrze zorganizowanej diagnostyki oraz opieki medycznej i społecznej – taki wniosek płynie z wypowiedzi prof. dr hab. med. Marii Małgorzaty Sąsiadek, krajowego konsultanta ds. genetyki, opublikowanej w tym numerze MT pod znamiennym tytułem „Najpierw opieka medyczna, potem światopogląd”. Oczywiście punktem wyjścia jest ustawa „Za życiem”, która zacznie obowiązywać od Nowego Roku.

Z tekstu wynika, że przed nami długa droga. W tej sytuacji dla wielu postulaty prof. Sąsiadek to utopijne plany. Nieprawda, to wszystko, o czym pisze, funkcjonuje w wielu innych krajach. Lepiej lub gorzej, ale tam, gdy coś szwankuje, naprawia się ...