Nowości

Kardiologia: Masz psa, cieszysz się dłuższym życiem

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

Stwierdzono, że ryzyko zgonu osób, które nigdy nie miały zwierzęcia domowego, było wyższe niż tych, które kiedykolwiek opiekowały się zwierzęciem i obecnie posiadających zwierzę.


W wielu różnych badaniach opisywano pozytywne, zdrowotne następstwa posiadania zwierząt domowych.

Grupą szczególnie zagrożoną chorobami układu krążenia jest populacja osób starszych. Zidentyfikowano w niej wiele różnych czynników ryzyka śmiertelności z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Należą do nich klasyczne czynniki ryzyka: palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, hipercholesterolemia, ale także brak aktywności fizycznej, izolacja społeczna i depresja.

W omawianym badaniu przeprowadzono ankietową ocenę wpływu posiadania zwierzęcia na śmiertelność osób w starszym wieku. Standaryzowane kwestionariusze zawierające pytania dotyczące opieki nad zwierzęciem domowym kiedykolwiek w życiu oraz obecnie ro...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Związek między posiadaniem zwierząt (najczęściej psa lub kota) a szeroko rozumianym zdrowiem polega m.in. na większej aktywności fizycznej osób opiekujących się [...]

Do góry