Kongres

Stany nagłe

Dr hab. med. prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki1

Opracowała: Iwona Dudzik

1dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aninie, kierownik naukowy kongresu „Stany nagłe”

Small t hryniewiecki ww002 opt

Dr hab. med. prof. nadzw. Tomasz Hryniewiecki

Różnorodność stanów nagłych, omówienie tych, z którymi najczęściej mogą się spotkać lekarze różnych specjalności, oraz jak sobie w takich sytuacjach radzić – o tym będą mówić wykładowcy VII Kongresu „Stany nagłe” (27-28 października 2017 roku).


Postaram się wraz z wykładowcami dostarczyć uczestnikom kongresu wiedzy o najczęstszych problemach medycznych wymagających pilnego leczenia z zakresu różnych specjalizacji lekarskich, głównie internistycznych.

W pulmonologii i alergologii warto wspomnieć o postępowaniu w napadzie astmy oraz w ostrych reakcjach alergicznych i farmakoterapii tych stanów, w tym w ostrych reakcjach na stosowane leki. Będziemy też omawiać tematykę nadal budzącą wiele kontrowersji, czyli postępowanie po ukąszeniu kleszcza i profilaktykę boreliozy. Zagadnienia neurologiczne będą dotyczyć postępowania w ostrych zawrotach głowy i napadzie padaczki. Omówione zostanie również postępowanie z pacjentami z nagle występującymi objawami psychotycznymi, odrębnie u osób starszych.

Myślę, że szczególne zainteresowanie wzbudzi zagadnienie ostrego zatrucia dopalaczami, które cały czas stanowią problem pomimo różnych prób jego ograniczenia. Według najnowszych danych codzienne ok. 300 osób ulega zatruciu dopalaczami, więc prawdopodobieństwo zetknięcia się z takim pacjentem jest bardzo wysokie.

Omówione też zostanie postępowanie po zachłyśnięciu lub zakrztuszeniu.

Poruszymy również ciągle aktualną problematykę gwałtownie przebiegających zakażeń i sepsy, zwracając szczególną uwagę na możliwe błędy na pierwszym etapie postępowania z pacjentem. Należy pamiętać, że pierwsze godziny dla pacjenta z sepsą czasami decydują nawet o jego przeżyciu.

Z uwagi na narastające znaczenie zagadnień prawnych związanych z wykonywaniem zawodu lekarza zajmiemy się także tą tematyką. Omówimy błędy w postępowaniu w stanach nagłych, które mogą się wiązać z odpowiedzialnością karną, uzyskiwanie zgody na wykonywanie zabiegów i czynności w stanach zagrożenia życia oraz sposoby informowania bliskich pacjenta o nagłym zgonie.

Szczególnie ważne będą zagadnienia związane z postępowaniem w rozwarstwieniu aorty i wiążącymi się z tym ostrymi stanami w radiologii klatki piersiowej. O takim zagrożeniu musi pamiętać lekarz każdej specjalności.

Warto zwrócić uwagę na problem stosowania nowych doustnych antykoagulantów. Ze względu na zmieniające się przepisy refundacyjne dostęp do tych leków i ich stosowanie są coraz powszechniejsze. Często dotyczy to osób starszych, u których ryzyko powikłań zarówno zakrzepowych, jak i krwotocznych jest wysokie. W kontekście krwawień i krwotoków pojawia się problem odwrócenia działania leków, w przypadku którego nie mamy wieloletniego doświadczenia, jak np. z pochodną kumaryny. U tych osób często spotykamy się z krwawieniami z przewodu pokarmowego. Czynnikiem ryzyka jest dość powszechne w tej grupie wiekowej przyjmowanie preparatów kwasu acetylosalicylowego w celu profilaktyki kardiologicznej lub niesteroidowych leków przeciwbólowych w terapii dolegliwości, w tym związanych z chorobą zwyrodnieniową układu mięśniowo-szkieletowego.

Omówione zostanie też postępowanie w niedomykalności mitralnej, zwłaszcza ostrej, w nawiązaniu do najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które będą przedstawione na kongresie w sierpniu 2017 roku.

Lekarze pracujący na oddziałach ratunkowych, intensywnej terapii, w pogotowiu spotykają się na co dzień z koniecznością szybkich interwencji w stanach nagłych i w tym kierunku są szkoleni. Sytuacja jest odmienna w przypadku pozostałych lekarzy, którzy ze stanami bezpośredniego zagrożenia życia nie spotykają się na co dzień i z tego właśnie powodu potrzebują wiedzy aktualnej i podanej w przystępny sposób. Przykład? Tematyka ostrych dolegliwości bólowych jamy brzusznej, czyli tak zwanego ostrego brzucha, czy ostrych dolegliwości bólowych pleców lub dużych stawów. Ze względu na różnorodność przyczyn będą to zagadnienia interdyscyplinarne. Właśnie ze względu na brak doświadczenia konieczne jest ciągłe przypominanie i doskonalenie umiejętności w tym zakresie. W tym kontekście omówiona zostanie problematyka ostro przebiegającego uszkodzenia mięśni po zastosowaniu statyn, które wymaga szybkiego i pewnego rozpoznania oraz podjęcia odpowiedniej decyzji o postępowaniu z pacjentem, łącznie z uwzględnieniem hospitalizacji.

Do góry