Flesz

INK, IKA

Medycyna pracy na celowniku NIK

W kontrolach działalności profilaktycznej lekarzy medycyny pracy najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: wykonywanie przez lekarzy badań bez skierowania lub na podstawie skierowania niezawierającego wymaganych informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących na stanowisku pracy, zawężanie zakresu tych badań oraz nieprawidłowe wyznaczanie terminu kolejnych.

Przepisy nie określają jednolitych dla całego kraju, szczegółowych zasad wykonywania kontroli podstawowych jednostek medycyny pracy. „W konsekwencji wojewódzkie ośrodki medycyny pracy przyjmują własne, różniące się procedury przeprowadzania kontroli, co skutkuje nierównym, w skali kraju, traktowaniem podmiotów i osób kontrolowanych” – czytamy w raporcie.

Luka w ochronie tajemnicy lekarskiej

Według rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona dla sądu. Rzecznik wystąpił do ministra sprawiedliwości, wnioskując o zmianę artykułu Kodeksu postępowania karnego, który daje mo...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Medycyna pracy na celowniku NIK

W kontrolach działalności profilaktycznej lekarzy medycyny pracy najczęściej stwierdzanymi nieprawidłowościami były: wykonywanie przez lekarzy badań bez skierowania lub na podstawie skierowania niezawierającego [...]

Luka w ochronie tajemnicy lekarskiej

Według rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara decyzja o zwolnieniu z tajemnicy lekarskiej powinna być zastrzeżona dla sądu. Rzecznik wystąpił do ministra sprawiedliwości, wnioskując o zmianę [...]

Urlop na poratowanie zdrowia

Samorząd lekarski w Łodzi zwrócił się do szefa resortu zdrowia z apelem o podjęcie prac legislacyjnych nad ustanowieniem płatnego urlopu na poratowanie zdrowia dla lekarzy i lekarzy [...]

Podejrzane oferty szkoleń

Korespondencja zawierająca oferty szkoleń dla lekarzy z zakresu oceny ryzyka zawodowego może być próbą wyłudzenia pieniędzy – ostrzega biuro prawne WIL. Podkreślono też, [...]

Dokumentacja – nowe regulacje

W przypadku śmierci lekarza wykonującego zawód w formie praktyki zawodowej za przechowywanie i udostępnianie dokumentacji medycznej po zaprzestaniu udzielania świadczeń zdrowotnych odpowiada właściwa [...]

Może zabraknąć kierowników

Dodatkowe nieodpłatne zadania wynikające z obsługi systemu monitorowania kształcenia zniechęcają lekarzy do objęcia stanowiska kierownika specjalizacji.

Do góry