Nowości

Osteoporoza: Jak oceniać bliskoterminowe ryzyko złamań?

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Na możliwość rychłego wystąpienia złamania wskazuje wcześniejsze występowanie złamań, stosowanie glikokortykosteroidów oraz zaburzenia funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Problem oceny ryzyka złamań to podstawowy element wyznaczenia najlepszej drogi postępowania z pacjentem z osteoporozą. Znamy wiele czynników ryzyka złamań, np. gęstość mineralna kości, wiek, płeć żeńska, niektóre choroby współistniejące lub palenie papierosów. Jednym z podstawowych czynników tego ryzyka jest wcześniejsze złamanie. Wiadomo, że w zależności od lokalizacji złamania osteoporotycznego ryzyko kolejnego wzrasta dwu-pięciokrotnie. Interesującą analizę, jak oceniać bliskoterminowe zagrożenie złamaniami w odniesieniu do czasu, jaki upłynął od wcześniejszego złamania, przynosi praca cytowanych autorów. Jako bliskoterminowe ryzyko złamań określono dwa lata.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Dlaczego omawiam tę pracę? Przecież dysponujemy narzędziami do oceny ryzyka złamań w postaci algorytmu FRAX, po co skupiać się na wycinku [...]

Do góry