Flesz

Flesz

INK, IKA

Ostatni dzwonek

Od 1 stycznia 2018 roku zmieniają się przepisy dotyczące lekarzy systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Lekarze, którzy przepracowali 3 tys. godzin w szpitalnym oddziale ratunkowym, zespole ratownictwa medycznego, lotniczym zespole ratownictwa medycznego lub na izbie przyjęć szpitala, będą mogli wykonywać medyczne czynności ratunkowe w specjalistycznych zespołach ratownictwa medycznego pod warunkiem, że do końca 2017 roku rozpoczną szkolenie specjalizacyjne w tej dziedzinie. Jeśli tego nie zrobią, przestaną być lekarzami systemu.

Co masz w garażu?

Lekarze orzecznicy ZUS, rzeczoznawcy KRUS oraz członkowie komisji lekarskiej ZUS lub KRUS zostają na liście osób, które będą musiały wypełnić oświadczenie majątkowe. Będą one składane według jednego, obowiązującego wszystkich wzoru.Podstawową zmianą będzie pojawienie się rubryki „Dochody” zawierającej informacje o dochodach uzyskiwanych przez osobę zobowiązaną do złożenia deklaracji oraz jej małżonka. Dotyczy to m.in. kwot z umów o pracę, umów-zleceń, o dzieło, uczestnictwa w osobowych spółkach prawa handlowego oraz z tytułu zasiadania w organach spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co masz w garażu?

Lekarze orzecznicy ZUS, rzeczoznawcy KRUS oraz członkowie komisji lekarskiej ZUS lub KRUS zostają na liście osób, które będą musiały wypełnić oświadczenie [...]

Bez dobrowolnego opt-out

Porozumienie Rezydentów OZZL udostępniło opinię biura prawnego, z której wynika, że nawet jeśli lekarz dobrowolnie przekroczy normy pracy bez podpisanej klauzuli opt-out, będzie [...]

Kiepskie kontrakty

Rezygnacja z pracy opartej na kontrakcie i uruchomienie własnych gabinetów lekarskich nadwyręży źle działający system umów kontraktowych. Jak zauważa lek. Sławomir [...]

Ciągłość leczenia

Brak właściwej obsady w podmiocie leczniczym, która zapewniałaby ciągłość leczenia przez całą dobę, narusza prawa pacjentów. Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok jest [...]

Zweryfikuj i wystaw

Każdorazowe weryfikowanie uprawnień pacjentów do otrzymywania recept refundowanych to obowiązek lekarza.
Do góry