Podatki

Jednolity Plik Kontrolny – instrukcja obsługi

Edyta Szewerniak-Milewska

 

Lekarz nie jest podatnikiem VAT czynnym, jeśli udziela wyłącznie świadczeń medycznych zwolnionych z VAT (służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia).

JPK dla mikroprzedsiębiorców to temat, który w najbliższych tygodniach będzie się często pojawiał w mediach, dlatego dobrze, by lekarze prowadzący działalność gospodarczą wiedzieli, czy powinni się nim interesować, czy nie. Wyjaśniamy – zagadnienie JPK dotyczy ich tylko, jeśli są zarejestrowanymi czynnymi podatnikami VAT. Jeśli korzystają ze zwolnienia z VAT – ich to nie dotyczy.

Za to lekarze VAT-owcy, niezależnie od tego, czy rozliczają ten podatek miesięcznie, czy kwartalnie (czyli składają deklarację VAT-7 lub VAT-7K), od 1 stycznia 2018 roku (jak wszyscy inni podatnicy) będą mieli obowiązek prowadzenia ewidencji VAT w formie elektronicznej. Zbiega się to w czasie z wprowadzeniem dla mikroprzedsiębiorców wymogu przesyłania do resortu finansów rejestru sprzedaży i zakupów VAT jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (czyli JPK_VAT). Jest to plik elektroniczny w określonym układzie i formacie, który musi zostać przesłany do 25. dnia za miesiąc poprzedni, i to nawet gdy podatnik rozlicza się z podatku od towarów i usług kwartalnie. JPK_VAT odzwierciedla dane z ewidencji, którą dotychczas podatnicy prowadzili w formie papierowej lub elektronicznej, aby móc prawidłowo złożyć deklarację VAT.

Do góry