Nowości

Kardiologia: Nadciśnienie a otępienie

Dr n. med. Agnieszka Olszanecka

 

Ocena fali tętna oraz ciśnienia centralnego może być czulszą metodą przewidywania powikłań nadciśnienia, w tym rozwoju zespołów otępiennych, niż standardowy pomiar ciśnienia tętniczego na tętnicy ramieniowej.

Najczęstszą przyczyną otępienia są choroby zwyrodnieniowe mózgu – wśród nich na pierwszym miejscu pod względem częstości jest choroba Alzheimera. Drugim co do częstości typem otępienia jest demencja naczyniopochodna. Ostatnio coraz częściej wyróżnia się mieszaną postać zespołów otępiennych, w których na zmiany degeneracyjne nakładają się zmiany naczyniopochodne.

Niezależnie od etiologii postępy w leczeniu zespołów otępiennych nie są spektakularne, dlatego bardzo duży nacisk kładzie się na identyfikację czynników sprzyjających oraz na możliwości zapobiegania procesom prowadzącym do demencji.

Związek nadciśnienia tętniczego z zespołami otępiennymi jest od lat przedmiotem badań. O ile nie ma wątpliwości, że nadciśnienie tętnicze jest jednym z podstawowych czynników ryzyka otępienia naczyniopochodnego, o tyle badania na temat związku nadciśnienia z chorobą Alzheimera lub łagodnym zaburzeniem funkcji poznawczych nie dały jednoznacznych rezultatów.

W kilku badaniach z wieloletnim okresem obserwacji wykazano, że podwyższone wartości ciśnienia tętniczego w wieku średnim zwiększały ryzyko otępienia w wieku podeszłym. Wyniki badań interwencyjnych oceniających skuteczność leczenia przeciwnadciśnieniowego w zapobieganiu otępieniu są niejednoznaczne.

Do góry