Nowości

Psychiatria: Jak depresyjne kobiety reagują na smutną twarz

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

 

Naukowcy z uniwersytetów Michigan i Chicago wykazali za pomocą techniki neuroobrazowania, że reakcja na smutny i neutralny wyraz twarzy zależy od płci badanej osoby.

Umiejętność właściwego odróżniania wyrazu twarzy – smutnego (wrogiego), neutralnego i szczęśliwego jest, być może wbrew pozorom, niezwykle istotną umiejętnością społeczną. To głównie na tej podstawie ludzie postrzegają swoje otoczenie jako przychy...

Autorzy wysunęli w związku z tym hipotezę, zgodnie z którą na wyniki badań mogłaby wpływać płeć. W badaniu wzięły udział 104 osoby, 58 z rozpoznaniem depresji, ale obecnie w stanie remisji (40 kobiet) i 46 osób zdrowych (30 kobiet). Przeprowadzono...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Autorzy nie wysuwają zbyt daleko idących wniosków – piszą jedynie, że w metodologii badań tego typu trzeba uwzględniać wpływ płci. Można [...]

Do góry