Choroby zakaźne

Realne korzyści ze szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom

O szczepieniach przeciwko pneumokokom z dr. n. biol. Williamem P. Hausdorffem z Wydziału Lekarskiego Universite Libre w Brukseli, niezależnym konsultantem w dziedzinie rozwoju szczepionek, immunizacji i zdrowia publicznego w Brukseli, rozmawia Olga Tymanowska

MT: W Polsce szczepienia przeciwko pneumokokom nie były refundowane i podawano je dzieciom według uznania rodziców. Od początku tego roku są one dostępne nieodpłatnie dla wszystkich polskich dzieci. Dlaczego to takie istotne?


Dr William P. Hausdorff:
Myślę, że była to bardzo ważna decyzja i imponujące posunięcie władz polskich. WHO i inne instytucje od lat zalecają, aby wszystkie kraje wprowadziły do swojego programu szczepień szczepienia przeciwko pneumokokom. Wynika to z tego, że choroba pneumokokowa jest jedną z głównych przyczyn zachorowań i zgonów na świecie. Choroba ta może mieć postać zapalenia opon mózgowych, sepsy, zapalenia płuc lub zapalenia ucha środkowego. Szczepienia mają ogromne znaczenie i okazało się, że tam, gdzie je wprowadzono, naprawdę działają.


MT: Jak wygląda sytuacja epidemiologiczna w Polsce i jak wypada ona w porównaniu z innymi krajami europejskimi?


W.H.:
Nie sądzę, aby różniła się od innych krajów. Zarówno poziom zachorowań, jak i zakres serotypów pneumokokowych wywołujących choroby jest zbliżony. Ponadto częstość występowania zapalenia płuc jako zespołu klinicznego jest podobna jak w innych krajach. Jednak opublikowane dane epidemiologiczne z Polski różnią się od niektórych innych krajów, co prawdopodobnie wynika bardziej z procedur nadzoru niż z rzeczywistych różnic. Zapadalność na choroby inwazyjne (sepsę i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych) zidentyfikowane jako wywołane przez pneumokoki jest o wiele niższa, ponieważ nie prowadzi się powszechnego nadzoru mikrobiologicznego.


MT: Jakie są korzyści ze szczepienia dzieci przeciwko pneumokokom?


W.H.:
Można określić, jakie w teorii powinny wystąpić korzyści. Mnie jednak bardziej interesuje rzeczywistość – skąd wiadomo, jakie są rzeczywiste korzyści? Patrząc na kraje europejskie, widzimy, że po wprowadzeniu do programu szczepień skoniugowanych szczepionek przeciwko pneumokokom (PCV) nastąpił istotny spadek rozpowszechnienia inwazyjnej choroby pneumokokowej, sepsy i zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych przez pneumokoki – w większości krajów obserwuje się spadek o około 50-75 proc. dotychczasowej liczby zachorowań wśród dzieci. Podobnie też zaobserwowano spadek o około 20-25 proc. częstości hospitalizacji dzieci z powodu ciężkiego zapalenia płuc. W niektórych badaniach stwierdzono także mniejszą częstość występowania ostrego zapalenia ucha środkowego.

Do góry