Medycyna sportowa

Errata do artykułu

dr n. k.f., lek. Wojciech Gawroński
dr n. med. Izabela Jastrzębska

Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii, Wydział Lekarski UJ CM, Kraków

Poradnia Medycyny Sportowej, Szpital Uniwersytecki, Kraków

„Zasady kwalifikacji i zwalniania dzieci i młodzieży z zajęć wychowania fizycznego”

W opublikowanym w numerze listopadowym 2017 roku „Medical Tribune” artykule zastosowano nieobowiązującą już klasyfikację nadciśnienia tętniczego[1] oraz błędnie zakwalifikowano dzieci do czasowego zwolnienia z WF. W tabeli 2 „Przeciwwskazania bezwzględne (stałe i czasowe) do udziału w zajęciach wychowania fizycznego” w kolumnie czasowe (okresowe) napisano: „nadciśnienie (wartości u dzieci ≥95 centyla dla wieku, płci i wzrostu) do czasu skutecznego wyrównania”.

Do góry