Flesz

Flesz

INK, IKA

Wyższe opłaty

Wzrosły opłaty za wpis do rejestru praktyk lekarskich oraz za zmianę w istniejącym wpisie. Za wpis trzeba teraz zapłacić 91 zł, w 2017 roku opłata ta wynosiła 86 zł. Wzrosła też opłata za zmianę danych we wpisie (w tym zawieszenie), obecnie wynosi 46 zł – rok temu było 3 zł mniej. Za całkowite wykreślenie praktyki opłaty się nie pobiera.

Małoletni bez zgody

Brak regulacji prawnych dotyczących postępowania podstawowych zespołów ratownictwa medycznego w przypadku konieczności podjęcia interwencji wobec małoletniego pacjenta bez zgody jego przedstawiciela ustawowego to problem, który Rzecznik Praw Dziec...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Przejście na e-zwolnienia

Lekarze z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ) alarmują, że powodów technicznych i organizacyjnych wystawianie druków ZUS ZLA w formie elektronicznej od 1 lipca 2018 roku nie będzie możliwe. [...]
Do góry