Nowości

Kardiologia: Nieustające pytania o profilaktykę

Dr hab. med. Agnieszka Olszanecka

Suplementy diety, witaminy i leki sprzedawane bez recepty są często stosowane jako naturalny sposób leczenia wielu schorzeń i dolegliwości. Wiele z tych substancji jest także szeroko reklamowanych jako remedium na rozmaite problemy zdrowotne, także jako substancje zapobiegające chorobom przewlekłym (m.in. układu krążenia) lub wspomagające ich leczenie. Dotychczasowe badania naukowe nie wykazały jednak korzyści ze stosowania witamin ani mikroelementów (stosowanie witaminy E okazało się nawet zwiększać ryzyko raka prostaty), a wytyczne profilaktyki chorób układu krążenia nie zalecają stosowania witamin w prewencji sercowo-naczyniowej.

Wpływ suplementacji wita-min oraz mikroelementów na rokowanie pacjentów z chorobą niedokrwienną serca był przedmiotem licznych badań. Nie udowodniono jednoznacznych korzyści z suplementacji, więc nadal korzystniejsze jest dostarczanie witamin i antyoksydantów w postaci zdrowej diety niż preparatów farmaceutycznych.

Omawiane badanie jest pierwszym, które ocenia stosowanie preparatów wielowitaminowych w dawkach znacznie większych niż poprzednio badane. Przedstawia subanalizę wyników projektu TACT (trial to assess chelation therapy), który powstał z inicjatywy ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Wyniki uzyskane przez autorów należy jednak interpretować ostrożnie, zwracając uwagę na kilka ograniczeń badania. Liczebność grupy – zwłaszcza osobno analizowanej niestosującej [...]

Do góry