Nowości

Osteoporoza: Pierwszy polski algorytm do oceny ryzyka złamań

Prof. dr hab. med. Wojciech Pluskiewicz

Na podstawie badania grupy kobiet z powiatu raciborskiego opracowano matematyczny model oceny ryzyka złamań osteoporotycznych.

Osteoporoza to powszechna choroba współczesnej cywilizacji. Bywa nazywana „cichą epidemią” z powodu liczby chorych, a ze względu na typowy, zwykle niemy obraz kliniczny mówimy o „cichym złodzieju kości”.

Osteoporoza z patofizjologicznego punktu widzenia to proces zaniku kostnego, ale w praktyce istotą rzeczy są złamania. Zwykle to właśnie złamanie, będące późną konsekwencją procesu chorobowego, uświadamia nam, że mamy do czynienia z osteoporozą. Należy pamiętać, że złamanie to jeden z najsilniejszych czynników ryzyka kolejnego złamania, dlatego niezwykle ważna jest możliwość wczesnego wykrywania takiego zagrożenia.

Do góry