Absolwenci

Jak promować gabinet lekarski?

Dr n. med. Bartosz Urbański

Przewodniczący KML WIL

Postanowiłem poruszyć bardzo ważny temat związany z promowaniem gabinetów lekarskich. Skończyły się czasy, gdy takie działania były niepotrzebne, a pacjenci czekali w długich kolejkach. Dzisiaj aby odnieść sukces, należy precyzyjnie przygotować i zrealizować plan promocji usług lekarskich.

W przypadku gabinetu lekarskiego należy wziąć pod uwagę obowiązujące aspekty prawne, etyczne i moralne, ale również trendy rządzące na rynku. Przepisy określają zasady, jakimi mogą się kierować placówki medyczne chcące prowadzić działania marketingowe. Przede wszystkim nie mogą one w typowy sposób się reklamować. Artykuł 56 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty mówi, że lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską może podawać do publicznej wiadomości informacje o udzielanych świadczeniach zdrowotnych, do których zaliczamy: badanie stanu zdrowia, rozpoznawanie chorób i zapobieganie im, leczenie i rehabilitację, udzielanie porad, wydawanie opinii i orzeczeń lekarskich.

Do góry