Prawo

Nadmierne zaufanie do innych może zaprowadzić przed sąd

Dr n. med. mgr n. praw. Marta Rorat

       

p.o. kierownik Zakładu Prawa Medycznego Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapraszamy do lektury tekstów w Dziale Prawnym. Oto problemy, które analizujemy:

Wątpić, niedowierzać, weryfikować – pamiętajmy o tej triadzie.

Sąd Najwyższy utrzymuje wcześniejsze orzeczenie.

Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej.

Wprowadzenie kas fiskalnych online.

Nowy obowiązek dla małych przedsiębiorstw.

37-letnia, dotychczas zdrowa kobieta, została przywieziona przez zespół ratownictwa medycznego na SOR szpitala powiatowego o godz. 1.00 w nocy. Powodem interwencji było wystąpienie pierwszego w życiu epizodu utraty przytomności, z bezwiednym oddaniem moczu i stolca. Jak wynikało z wywiadu od rodziny, pacjentka od dwóch dni wysoko gorączkowała.

Pobyt na SOR szpitala powiatowego

W chwili przyjęcia na SOR była w logicznym kontakcie, niezorientowana co do miejsca i czasu, spowolniała psychoruchowo. Lekarz ocenił stan pacjentki jako dość dobry, w badaniu fizykalnym nie stwierdził istotnych odchyleń od normy. Zlecił wykonanie badań krwi oraz podanie płynów nawadniających.

Właściwa opieka nad pacjentem znajdującym się w stanie zagrożenia życia jest oparta na stale nabywanej wiedzy i doświadczeniu, ale również na właściwej organizacji pracy, sumienności, wnikliwości, determinacji i zaangażowaniu personelu medycznego.

Jak dowodzą liczne przypadki spraw sądowych o błąd medyczny, fundamentalne zasady, które powinny towarzyszyć osobom wykonującym zawody medyczne, w szczególności lekarzom, w ich codziennej pracy, to: wątpić, niedowierzać i weryfikować. Nadmierne zaufanie w prawidłowość postępowania innych osób może zaprowadzić nas przed sąd.

O 8.00 rano nastąpiła zmiana lekarzy dyżurnych. Dopiero wówczas lekarz zdający dyżur zapoznał się z wynikami badań pacjentki, które ujawniły obniżoną liczbę płytek (110 tys./µl) miernie podwyższone stężenie CRP (18 mg/l) oraz wysokie stężenie prokalcytoniny (10,7 ng/ml).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pobyt na SOR szpitala powiatowego

W chwili przyjęcia na SOR była w logicznym kontakcie, niezorientowana co do miejsca i czasu, spowolniała psychoruchowo. Lekarz ocenił stan pacjentki [...]

Mija dwunasta godzina

Po ponad 12 godzinach od przyjęcia zlecono tomografię komputerową głowy, która ujawniła masywny obrzęk mózgu. Wysunięto podejrzenie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i [...]

Droga do szpitala wojewódzkiego

Przed wyjazdem pacjentce podano mannitol z furosemidem, nie została jednak zacewnikowana ani nawet zabezpieczona pampersem. W trakcie transportu, realizowanego przez jednego [...]

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

Leczenie trwało kilka tygodni, szczęśliwie pacjentkę udało się uratować.

Lista popełnionych błędów

1. W powyższej historii od początku uwagę zwraca brak wiedzy na temat stanu zdrowia pacjentki i brak wiedzy o zasadach postępowania [...]
Do góry