Podatki

Nowe przepisy o kasach fiskalnych

Edyta Szewerniak-Milewska

Rząd intensywnie pracuje nad zmianą przepisów dotyczących kas fiskalnych. Warto, by lekarze mający obowiązek ich stosowania w porę się do nich przygotowali. Zmiany bowiem ich dotkną, niektóre jeszcze w tym roku.

Drogę legislacyjną przebywa obecnie projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, w głównej mierze dotyczący wprowadzenia kas fiskalnych online. Obowiązek ich stosowania to jeszcze przyszłość (dla lekarzy ma to być 1 stycznia 2020 roku), ale nowe przepisy warto uwzględniać już teraz, np. w razie konieczności wymiany pamięci fiskalnej obecnie używanej kasy lub w przypadku nabycia nowego urządzenia.

Kasy online będą się różnić od obecnie używanych tym, że umożliwią automatyczne przesyłanie do Centralnego Repozytorium Kas danych o każdej ewidencjonowanej transakcji, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku n...

Do góry