Etyka

Słowa, które leczą

O zrozumieniu pacjenta, umiejętnym dialogu i wartościach humanistycznych w opiece zdrowotnej z prof. Elizabeth A. Rider z Uniwersytetu Harvarda, specjalistką w zakresie kształcenia kompetencji komunikacyjnych lekarzy oraz pediatrą z Boston Children’s Hospital, rozmawia Anna Hucko

MT: Od wielu lat uczy pani lekarzy, jak właściwie komunikować się z pacjentem. Opracowała pani wiele programów szkoleniowych, jest pani współautorką Międzynarodowej Karty Wartości Humanistycznych w Opiece Zdrowotnej. Co jest najważniejsze w komunikacji między lekarzami i pacjentami?


Prof. Elizabeth A. Rider:
Komunikacją w opiece zdrowotnej zajmuję się od ponad 20 lat. Jestem pediatrą, ale zanim zaczęłam studia medyczne, byłam terapeutką rodzinną. Dzięki temu zyskałam trochę inną perspektywę niż lekarze. W komunikacji najważniejsze są nie umiejętności jako takie, ale pamięć o wartościach, dla których zdecydowaliśmy się zostać lekarzami – chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Umiejętności komunikacyjne służą do tego, by dać tym wartościom głos. Dobra komunikacja pozwala nam dostrzec drugiego człowieka. Badania pokazują, że osoby decydujące się na studia medyczne i wybierające zawód lekarza na początku swojej ścieżki życiowej charakteryzuje altruizm i wysoki poziom empatii. Ale już w pierwszych latach edukacji te wartości zaczynają zanikać. To dowodzi, że system kształcenia i cały system opieki zdrowotnej jest błędnie skonstruowany. Dzieje się coś, co ma na nas negatywny wpływ. W wielu krajach – w Stanach Zjednoczonych to już dość szerokie zjawisko – lekarze decydują się na porzucenie zawodu.

Do góry