Dermatologia

Grzybicę paznokci leczy się nawet ponad rok

O niełatwej diagnostyce i terapii tej choroby z dr. n. med. Andrzejem Szmurło z Kliniki Nova Derm w Warszawie rozmawia lek. Paweł Traczewski

Grzybice paznokci są jednymi z najczęstszych dermatofitoz w codziennej praktyce lekarskiej. Według niektórych opracowań mogą dotyczyć nawet co trzeciej osoby.

W grupach sportowców (athlete’s foot), u osób skoszarowanych, w zamkniętych internatach i domach opieki te grzybice są częściej spotykane, ponieważ patogen przechodzi pomiędzy ludźmi – mówi się o wywołujących je grzybach, że są antropofilne, w przeciwieństwie do grzybów zoofilnych, którymi można najczęściej zakazić się wskutek kontaktu z zakażonymi zwierzętami. Również u osób w podeszłym wieku grzybice paznokci występują nagminnie, w przeciwieństwie do dzieci, u których prawie nie spotyka się tego typu zakażeń. U osób starych paznokcie rosną wolno i przy braku odpowiedniej higieny grzyb wrasta w paznokcie szybciej, niż następuje wzrost płytki paznokciowej. Odwrotnie jest u małych dzieci, gdzie paznokcie rosną tak szybko, że zwykłe ścinanie brzegów płytki zabezpiecza przed penetracją grzyba do wnętrza.

MT: Co powoduje większą podatność na zakażenie?


Dr Andrzej Szmurło:
Wrodzona odporność zapewnia nam ochronę przed zakażeniami rozmaitymi drobnoustrojami. Tak więc oprócz wymienionych grup pacjentów (ramka powyżej), u których dochodzi do zakażeń z przyczyn epidemicznych, najczęściej chorują ludzie o obniżonej odporności, nosiciele HIV, chorzy na cukrzycę, chorzy poddawani terapii immunosupresyjnej po przeszczepach narządowych. Również niedożywienie i wyniszczenie, zaburzenia endokrynologiczne, nowotwory hematologiczne, zaburzenia krążenia kończyn dolnych, żylaki prowadzące do zastoju krwi i owrzodzenia podudzi, a także przewlekła antybiotykoterapia o szerokim spektrum ułatwiają zakażenia paznokci zarówno dermatofitami, jak i drożdżakami i grzybami pleśniowymi. Grzybicę paznokci powoduje najczęściej grzyb Trichophyton rubrum, a drożdżycę Candida albicans.

Przekaż pacjentowi

Odkażanie obuwia można przeprowadzić za pomocą formaliny 10-proc. Nasączamy nią tampony z waty, umieszczamy wraz z obuwiem w szczelnie zamkniętym worku foliowym na 48-72 h. Ponieważ opary formaliny są toksyczne, należy poinstruować pacjenta, by robił to poza pomieszczeniami mieszkalnymi, np. na balkonie, w ogrodzie. Po przeprowadzeniu dezynfekcji buty należy wywietrzyć. Należy brać pod uwagę możliwość, że opary formaliny spowodują uszkodzenie obuwia.

MT: Jakie są objawy?

A.S.: Ponieważ grzyb żywi się tkanką paznokci i skóry, powoduje zbielenia i łamliwość płytki paznokciowej. Dzieje się tak, gdyż keratyna się wykrusza, w paznokciu pozostają puste jamy. Białawe i żółtawe pasma w paznokciu mają dość charakterystyczn...

Do góry