Alergologia

Niebezpieczne związki

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Wykazano znaczący związek między genetycznymi predyspozycjami do otyłości i zwiększonym ryzykiem astmy.

Otyłość i astma to dwa istotne problemy zdrowotne współczesnego świata. W ostatnich dekadach udokumentowano gwałtowny wzrost zachorowań na obie jednostki chorobowe, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych.

Uważa się, że jednym z głównych powodów epidemii otyłości i astmy jest zmiana stylu życia, w szczególności nawyki żywieniowe i mniejsza aktywność fizyczna. Ten równoczesny wzrost zachorowań, jak również wspólny czynnik etiologiczny może sugerować ściślejsze związki między tymi chorobami niż tylko statystyczne. Wyniki badań epidemiologicznych wykazują, że osoby z otyłością mają wyższe ryzyko zachorowania na astmę w porównaniu z tymi o prawidłowej masie ciała. Postuluje się udział leptyn oraz adipokin – hormonów i cytokin wytwarzanych przez adipocyty tkanki tłuszczowej w modulacji przebiegu zapalenia w drogach oddechowych u osób otyłych chorujących na astmę.

Do góry