Podatki

Doktorat można wrzucić w koszty działalności

Edyta Szewerniak-Milewska

Koszty związane z realizacją przewodu doktorskiego mogą być uznane za koszty prowadzonej przez lekarza działalności gospodarczej. Takie stanowisko zajął dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 4 lipca 2018 roku (sygn. 0112-KDIL3-3.4011.216.2018.1.MM).

Zwrócił się o nią lekarz – specjalista okulistyki, który od kilku lat w ramach działalności gospodarczej wykonuje badania, konsultacje okulistyczne oraz zabiegi operacyjne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i lecznictwie szpitalnym.

W maju br. lekarz rozpoczął na uniwersytecie medycznym realizację przewodu doktorskiego. Związane są z tym koszty, m.in. badań i samej realizacji przewodu na uczelni, opinii komisji bioetycznej i inne. Dlatego lekarz zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy koszty związane z realizacją przewodu doktorskiego mogą być w jego przypadku uznane za koszty prowadzonej przez niego działalności gospodarczej?

Tematyka jego doktoratu jest związana z przewidywaniem przebiegu i rokowania najczęstszego nowotworu osób dorosłych pierwotnie dotyczącego tkanek oka – czerniakiem gałki ocznej. Z tym nowotworem wnioskujący o interpretację lekarz ma do czynienia w swojej praktyce w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i leczenia. Badania prowadzone w przebiegu przewodu doktorskiego są zatem związane z wykonywaną przez niego działalnością. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas ich prowadzenia umożliwią mu lepsze leczenie pacjentów, co przełoży się na większy dochód firmy.

Do góry