Moim zdaniem

Dopalacze szukają nowej kryjówki

Opracowała: Irena Fober

2443 przypadki zatruć dopalaczami odnotowano od stycznia do początku sierpnia br. Zmarło (wg danych GIS i doniesień medialnych) 29 osób.

Dr hab. Mariusz Jędrzejko, prof. UTH w Radomiu,  dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej

Żadna ustawa, a więc również nowelizacja ustawy o dopalaczach, nie rozwiązuje problemów zdrowotnych w stopniu oczekiwanym społecznie – przełom nastąpi, gdy wdrożymy efektywny model profilaktyki szkolnej, zakładając jednocześnie, że niestety jakiś promil społeczeństwa jest gotowy na wszystko. W przypadku dopalaczy (NSP) mamy do czynienia z paradoksem, gdyż do ponad 30 tys. zatruć od 2008 roku doszło w sytuacji powszechnej wiedzy, co to za świństwo.

Do góry