Podatki

Gotówkowe transakcje

Edyta Szewerniak-Milewska

Można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zapłaconą gotówką fakturę na kwotę nieprzekraczającą 15 tys. zł, obejmującą świadczenia wykonane przez lekarza w danym miesiącu kalendarzowym. Nie jest przy tym istotne, jak dokonywana była płatność za inne miesiące, każda jest bowiem rozpatrywana jako odrębna transakcja – zgodził się dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 20 sierpnia 2018 roku (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.352.2018.2.RK).

O stanowisko fiskusa zwróciła się lekarka prowadząca opodatkowaną podatkiem liniowym działalność gospodarczą. Jej przedmiotem są świadczenia medyczne wykonywane nie tylko przez nią osobiście, ale także przez lekarzy (zazwyczaj prowadzących jednoosobową działalność w formie indywidualnych praktyk lekarskich), głównie w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji i medycyny pracy. Lekarka wykonuje tylko część świadczeń, w większości poradni świadczeń udzielają inni lekarze. Częstotliwość ich pracy jest różna, niektórzy przyjmują trzy dni w tygodniu, inni pojawiają się raz na dwa tygodnie lub rzadziej. Działalność jest prowadzona pod jednym adresem.

Do góry