Podatki

Lekarska agroturystyka bez VAT

Edyta Szewerniak-Milewska

Lekarz, który oprócz świadczeń medycznych chce oferować także usługi agroturystyczne, będzie mógł korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług, ale pod pewnymi warunkami – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 września 2018z podatku od towarów i usług, ale pod pewnymi warunkami – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 września 2018 roku (sygn. 0112-KDIL1-2.4012.469.2018.1.NF).

Prowadzący własną praktykę lekarz specjalista w ramach własnej działalności zamierza osiągać dodatkowe przychody z tytułu usług agroturystycznych. Jest właścicielem działki położonej na terenie wiejskim, uzyskał decyzję ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu i teraz planuje budowę domków letniskowych służących wynajmowaniu miejsc noclegowych.

W związku z tym zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy świadczone przez niego usługi w zakresie opieki medycznej pozostaną zwolnione od podatku VAT oraz czy usługi wykonywane w ramach działalności agroturystycznej także będą zwolnione o...

Do góry