Pytanie prawne

Pytanie prawne


Szef mojej przychodni uważa, że powinniśmy odmawiać przyjmowania deklaracji od rodziców będących antyszczepionkowcami. Jestem odmiennego zdania. Kto ma rację?

Zgodnie z ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej, prawo wyboru lekarza przysługuje każdemu świadczeniobiorcy (w rozumieniu art. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Do góry