Nowości

Neurologia: Alkohol pogarsza rokowania

Dr n. med. Piotr Warakomski

Wykazano wpływ nadużywania alkoholu na przebieg krwotoku śródczaszkowego.

Nadużywanie alkoholu jest uważane za ważny czynnik występowania ryzyka krwotoków wewnątrzczaszkowych, jednak przebieg kliniczny udarów krwotocznych spowodowanych nadużywaniem alkoholu nie jest dobrze opisany.

Autorzy pracy wywodzący się z barcelońskich ośrodków udarowych przeanalizowali dane pacjentów przyjętych w latach 2005-2015. Badacze sporządzili profile demograficzne, charakterystyki radiologiczne oraz przeanalizowali przebieg kliniczny wśród pacjentów z krwotokiem śródczaszkowym, którzy nadużywali alkoholu. Jako nadużywanie przyjęto dawkę czystego alkoholu większą niż 40 g na dobę lub przekraczającą 300 g alkoholu w tygodniu.

Kryteria włączenia do badania – obecność krwotoku śródczaszkowego – spełniało 555 pacjentów. Całkowita liczba 81 pacjentów (14,6 proc.) zgłaszała nadużywanie alkoholu (24,3 proc. mężczyzn, a jedynie 3,1 proc. kobiet), średni wiek osób nadużywający...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Alkohol szkodzi, to trywialne, ale czy szkodzi w każdej ilości? Opinie w tej sprawie są podzielone. Kardiolodzy mówią – trochę można. [...]

Do góry