Moim zdaniem

Analiza kosztów

Opracowała: Irena Fober

1 mln operacji rocznie wykonuje na świecie ponad 5 tys. robotów chirurgicznych da Vinci. 6 – tyle robotów było pod koniec 2018 roku w polskich szpitalach.

Prof. dr hab. med. Wojciech Witkiewicz, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu Ośrodek Badawczo-Rozwojowy (WSS-OBR)

Chirurgia da Vinci ma już 23 lata, natomiast w Polsce roboty chirurgiczne są obecne na salach operacyjnych od ośmiu lat. Decyzja o zakupie robota zapadła w 2009 roku na 64. Kongresie Towarzystwa Chirurgów Polskich we Wrocławiu, zakup sfinansowano ...

Powtórna analiza dla Ministerstwa Zdrowia, przeprowadzona w 2016 roku na podstawie już 300 operacji wykonanych przez WSS-OBR (hemikolektomie, prostatektomie, histerektomie, nefrektomie, adrenalektomie, pobranie nerki do przeszczepienia od żywego d...

Do góry