Nowości

Onkologia: Przewidywanie przeżycia u seniorów z nowotworem

Dr n. med. Bartosz Spławski

CRP, albumina, hemoglobina i wyniki złożone (GPS, mGPS i CRP/albumina) są czynnikami prognostycznymi dla całkowitego czasu przeżycia niezależnymi od klinicznych informacji (wiek, stadium choroby i typ nowotworu) u starszych pacjentów z rozpoznaniem raka.

Prezentowane badanie zostało przeprowadzone w celu oceny wartości prognostycznej parametrów laboratoryjnych oraz oceny geriatrycznej (geriatric assessment, GA) jako uzupełnienia informacji klinicznych dotyczących całkowitego czasu przeżycia (overall survival, OS) u starszych pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową.

Prowadzenie oceny geriatrycznej (GA) w codziennej praktyce onkologicznej pozwala uzyskać lepszy obraz stanu zdrowia pacjenta. GA obejmuje ocenę potrzeb społecznych, stanu funkcjonalnego, chorób współistniejących i stosowanych leków, stanu poznawczego i psychicznego oraz odżywienia.

W cytowanym badaniu skupiono się na trzech parametrach krwi: hemoglobinie (Hb), albuminie i białku C-reaktywnym (CRP). Uwzględniono także trzy wyniki złożone oceny stanu zapalnego na podstawie wartości CRP i albuminy:

Do góry