Badania

Zespół pijanej matki

Elżbieta Borek
Konsultacja medyczna: dr Marek Posobkiewicz

W 2017 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła anonimowe badanie na grupie ok. 3,5 tys. kobiet w ciąży, zadając im pytanie, czy w czasie dziewięciu miesięcy oczekiwania na dziecko stosowały używki. Wyniki tej ankiety zestawiono z identycznymi badaniami z 2012 roku. Stwierdzono, że zmniejsza się ilość ryzykownych zachowań w ciąży. Ale nadal kilka procent kobiet pije alkohol i pali w ciąży papierosy.

– Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla nienarodzonego dziecka – mówi dr Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny, specjalista chorób wewnętrznych i tropikalnych. – Pół godziny po wypiciu alkoholu przez matkę stężenie we krwi dziecka jest takie samo jak we krwi matki.

Nieważne, ile matka wypije: okazjonalnie czy będzie pić każdego dnia – w każdym przypadku efekty mogą być opłakane. Co roku na tysiąc urodzeń kilkoro dzieci rodzi się z zespołem FAS (fetal alcohol syndrome, alkoholowy zespół płodowy). To w skali kraju daje kilka tysięcy takich urodzin w ciągu roku. FAS można rozpoznać po urodzeniu, po charakterystycznych rysach twarzy, ale oprócz nich rodzą się dzieci bez cech fizycznych, z zespołem FAE (fetal alcohol effect), które, choć bez zewnętrznych oznak, są dużo słabsze w rozwoju intelektualnym i poznawczym.

Do góry