Nowości

Neurologia: Otyłość fatalna w skutkach

Dr n. med. Piotr Warakomski

Wyższy wskaźnik BMI jest związany z większą redukcją zarówno istoty szarej (nGMV), jak i objętości parenchymy (nBPV).

Wpływ nadmiernej masy ciała wyrażony jako wskaźnik BMI jest postulowany zazwyczaj w aspekcie negatywnym przy okazji zachorowania na liczne schorzenia przewlekłe.

Udowodniono negatywny wpływ otyłości, rozumianej jako BMI większe od 30, choćby przy występowaniu nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, choroby wieńcowej, jak i niektórych typów nowotworów, również wielu innych schorzeń.

Kardiolodzy utrzymują, iż o ile nadciśnienie jest spowodowane otyłością, utrata jednego kilograma masy ciała może doprowadzić do obniżki ciśnienia tętniczego krwi nawet o około 1-1,4 mmHg. Onkolodzy postulują związek pomiędzy otyłością a występowaniem raka jelita grubego lub innych części przewodu pokarmowego i prostaty, jak też niezróżnicowanego raka tarczycy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Stwardnienie rozsiane jest okrutną chorobą neurozwyrodnieniową ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego, atakującą przede wszystkim ludzi młodych w szczycie aktywności życiowej [...]

Do góry