Nowości

Kardiologia: Szczepy Bacteroides mogą chronić przed miażdżycą

Dr. hab. med. Agnieszka Olszanecka

W badaniu z wykorzystaniem zwierzęcego modelu eksperymentalnego wykazano związek przyczynowo-skutkowy między składem mikroflory jelitowej a miażdżycą.

Coraz więcej danych naukowych wskazuje na związek między florą przewodu pokarmowego a stanem zdrowia całego organizmu. Relacja między mikrobiomem jelitowym, czyli zamieszkującymi przewód pokarmowy mikroorganizmami, a nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą czy otyłością była przedmiotem ciekawych publikacji, które ukazały się w prasie medycznej w czasie ostatniej dekady.

W patogenezie zaburzeń równowagi flory bakteryjnej istotną rolę odgrywają czynniki genetyczne, środowiskowe i dietetyczne. Podobnie czynniki dziedziczne, środowiskowe i styl życia mają zasadniczy wpływ na rozwój chorób układu krążenia, w tym miażd...

Autorzy omawianego badania analizowali próbki stolca 30 pacjentów z chorobą wieńcową i 30 osób bez jawnej klinicznie choroby wieńcowej, hospitalizowanych z powodu arytmii nadkomorowych (głównie migotania i trzepotania przedsionków), z obecnymi czy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Po raz pierwszy w badaniu translacyjnym z wykorzystaniem oceny klinicznej pacjentów oraz zwierzęcego modelu eksperymentalnego zwierząt wykazano związek przyczynowo-skutkowy między składem [...]

Do góry