Nowości

Psychiatria: Kiedy nie tylko dusza boli

Prof. dr hab. med. Łukasz Święcicki

Wyniki badania przeprowadzonego przez chińskich psychiatrów wskazują, że występowanie myśli samobójczych jest istotnie częstsze w grupie pacjentów z depresją i towarzyszącymi objawami somatycznymi, w porównaniu z chorymi z depresją bez towarzyszącej somatyzacji.

U chorych na depresję pochodzenia azjatyckiego, szczególnie w Chinach, objawy somatyczne są istotnie częstsze niż w świecie zachodnim.

Autorzy przebadali 2017 chorych z pierwszym epizodem depresji rozpoznanym na podstawie badania psychiatrycznego. Z badania wykluczono osoby, u których współwystępowały inne zaburzenia psychiczne, a także pacjentów ze znacznym ryzykiem samobójstwa....

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Myśli samobójcze nie są równoznaczne z próbami samobójczymi, a także z samobójstwami dokonanymi. Można jednak prawdopodobnie przyjąć, że osoby, u których [...]

Do góry