Made in poland

Innowacyjny zabieg na dwóch zastawkach w Aninie

Ewa Szarkowska
Konsultacja medyczna: dr hab. Jerzy Pręgowski

Kardiolodzy z Instytutu Kardiologii w Aninie, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz ze Szpitala Uniwersyteckiego w Lipsku (Niemcy) przeprowadzili udany nowatorski zabieg przezskórnego zmniejszenia niedomykalności trójdzielnej i mitralnej.

Operację przeprowadził zespół w składzie: prof. dr hab. med. Zbigniew Chmielak i dr hab. med. Jerzy Pręgowski z Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Aninie, prof. dr hab. med. Dariusz Dudek z Kliniki Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych CM UJ w Krakowie i prof. dr hab. med. Philipp Lurz z Klinik für Kardiologie Universität Leipzig.

Operowaną pacjentką była 70-letnia kobieta, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy była czterokrotnie hospitalizowana z powodu nawracających zaostrzeń niewydolności serca, wynikających zarówno z dysfunkcji skurczowej lewej komory, jak i niedomykalności zastawki mitralnej oraz zastawki trójdzielnej. Wymagała leczenia dożylnego diuretykami i aminami katecholowymi, które wspomagają kurczliwość serca.

Do góry