Algorytmy

Laryngolodzy chcą standardów

Danuta Pawlicka
Konsultacja medyczna: prof. Małgorzata Wierzbicka

Postęp w leczeniu raków głowy i szyi wymusza nieustanne uzupełnianie wiedzy laryngologów, którzy domagają się od WHO wprowadzenia nowych algorytmów.

Rozwój diagnostyki oraz nowych metod leczenia chorób laryngologicznych, nowotworów, jaki się dokonał w ostatnich dekadach, wymaga dzisiaj innych, zupełnie nowych umiejętności od specjalistów otolaryngologów, chirurgów głowy i szyi.

– Dzisiaj mamy nowoczesną diagnostykę przedoperacyjną: endoskopię lupową, fiberoskopię, filtry światła białego, czyli obrazowanie wąskopasmowe, wskazujące na mikroinwazję raka. Doskonałe metody obrazowania pokazują warstwy tkanek co 1 mm i precyzyjnie naciek nowotworowy. Zmieniły się metody operacyjne, techniki otwarte są zastępowane endoskopowymi i minimalnie inwazyjnymi. Przy niektórych ogniskach pierwotnych, np. w rakach głośni, pozwala to na ograniczenie resekcji tkanek do jednomilimetrowego, bezpiecznego marginesu. Przed dekadą klinicysta otrzymywał od patologa rozpoznanie: carcinoma, obecnie patologia dysponuje technikami, które precyzyjnie określają cechy nowotworu: angiogenezę, proliferację, etiopatogenezę wirusową, złośliwość biologiczną.

Od tych wszystkich zdobyczy nauki zależy obecnie kwalifikacja poszczególnych ognisk pierwotnych i stopni zaawansowania nowotworu TNM do różnych metod leczenia: chirurgii, radio- i chemioterapii, terapii biologicznych i skojarzonych.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Niewinna chrypka czy może rak?

W tym roku specjaliści z poznańskiej Kliniki Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej UM podjęli się zadania, które powinno zminimalizować zagrożenie rakiem głowy [...]

Do góry