Odpowiedź na polemikę

Odpowiedz na polemikę

Prof. dr hab. med. Krzysztof Składowski

kierownik I Kliniki Radioterapii i Chemioterapii i dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, konsultant krajowy ds. radioterapii onkologicznej

Z ogromnym zaskoczeniem przeczytałem treść polemiki dr. Marka Rzący do wywiadu, jakiego udzieliłem redakcji „Medical Tribune”. Pan Doktor pisze, że w wielu punktach zgadza się ze mną, ale „nie może przejść spokojnie wobec mojej wypowiedzi na temat złego rozumienia onkologii przez specjalistów pracujących poza centrami onkologicznymi”.

Do góry