Flesz

Flesz

IKA

System strajkowy

Nie mamy jakiegokolwiek racjonalnego systemu kształtowania wynagrodzeń w publicznej ochronie zdrowia – twierdzi OZZL.

– Nie spełniła swojej roli ustawa o płacach minimalnych w ochronie zdrowia. Główną przyczyną jest fakt, że poziom wynagrodzeń tam ustalonych (względem przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce) jest tak niski, że nie poprawia to sytuacji finansowej pracowników medycznych, ale jedynie stabilizuje ich biedę. Nic więc dziwnego, że żaden związek zawodowy i żadna grupa zawodowa pracowników medycznych nie wyraziły zgody na płace zaproponowane w powyższej ustawie – dodaje Krzysztof Bukiel, szef związku.

Superzadłużeni

Ponad 80 proc. zadłużenia wymagalnego generuje 60 spośród 1200 funkcjonujących szpitali, przy czym liczba z roku na rok się zmniejsza. Spada także kwota zadłużenia. W 2005 roku wynosiła 5,1 mld zł, a pod koniec 2018 – 1,8 mld zł.

W najtrudniejszej sytuacji są placówki, które dawno temu wpadły w pętlę zadłużenia z powodu nietrafionych inwestycji, prowadzenia zbyt dużej liczby oddziałów, braku spójnej długoletniej strategii, a także niskiej wyceny wielu procedur, co jednak s...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Samotność i e-recepta

W maju tego roku liczba wystawionych e-recept przekroczyła milion. Jednak problemy związane z realizacją e-recept zgłaszają zarówno lekarze, farmaceuci, jak i [...]

Zakazana dieta

Ministerstwo Zdrowia domaga się, by bary szybkiej obsługi nie stanowiły atrakcji szkolnych i przedszkolnych wycieczek ani miejsc celebracji uroczystości.

Zdrowie w Unii

O wykorzystanie budżetu UE do inwestycji w polskie szpitale zaapelowała do kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Polska Federacja Szpitali. Tuż [...]
Do góry