Moim zdaniem

Polisy są niewystarczające

Opracowała: Irena Fober

2 mln zł odszkodowania ma wypłacić rodzinie pacjenta jeden ze szpitali samorządowych.

ok. 400 tys. – na taką sumę od jednego zdarzenia ubezpieczona jest większość szpitali.

Szymon Rajski, radca prawny, Wojewódzka Komisja ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Poznaniu, kancelaria FilipiakBabicz

Wszystkie podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek zawarcia polisy OC, której minimalna wartość wynosi równowartość 100 tys. euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 500 tys. euro na wszystkie zdarzenia. Taka polisa może rocznie kosztować szpital od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych. Na jej cenie odbija się to, czy szpital wdrożył politykę zarządzania ryzykiem, ile ma oddziałów zabiegowych, które niosą większe ryzyko błędów, powikłań, zakażeń itp. Ważne jest, czy prowadzi rejestr zdarzeń niepożądanych, czy w przeszłości dochodziło do wyroków zasądzających odszkodowanie.

Można przyjąć, że kwota ta zamyka się w granicach 1 proc. wartości kontraktu szpitala z NFZ w danym roku.

Do góry