Zarządzanie

Nadal nie da się wyleczyć większości nowotworów bez udziału skalpela

O miejscu i roli chirurgii onkologicznej w zmieniającym się systemie leczenia onkologicznego w Polsce z prof. nadzw. dr. hab. med. Wojciechem Wysockim, prezesem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, kierownikiem Kliniki Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, rozmawia Ewa Biernacka

Jest 800 czynnych lekarzy ze specjalizacją chirurgii onkologicznej, 90 ośrodków specjalistycznych, w tym kliniki onkologii, kliniki chirurgii onkologicznej z 1000 łóżek dla chirurgii onkologicznej. Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, obchodzące 25-lecie działalności, liczy 500 członków.

MT: Porozmawiajmy o miejscu chirurgii onkologicznej w systemie leczenia onkologicznego.


Prof. WOJCIECH WYSOCKI:
Obecnie chirurgia onkologiczna stała się jednym z pól maksymalizacji korzyści z leczenia i organizacji opieki onkologicznej nad pacjentem. Działa na rzecz poprawy jej jakości. W jej zakresie opracowuje się i wdraża standardy opieki onkologicznej, obejmujące m.in. maksymalizację bezpieczeństwa terapii. Interdyscyplinarne podejście do opieki nad chorymi na nowotwory wyraża m.in. współpraca z innymi specjalistami, współpraca z chirurgami ogólnymi wyspecjalizowanymi w leczeniu nowotworów poszczególnych narządów, czego przykładem jest powstanie Interdyscyplinarnej Sekcji Nowotworów Otrzewnej. W ogóle interdyscyplinarność chirurgii onkologicznej jest jądrem i osią współczesnej opieki onkologicznej. Określenie i monitorowanie jakości procedur chirurgicznych warunkuje efektywność leczenia – dlatego PTChO prowadzi prace nad systemem certyfikacji umiejętności chirurga w poszczególnych obszarach. Tendencja, by w onkologicznej chirurgii wysokospecjalistycznej stawiać na duże ośrodki i duże doświadczenie operujących w nich lekarzy jest trendem światowym. Premiowanie ich jest postrzegane jako narzędzie zapewnienia jakości. Koncentracja chirurgii w centralnych ośrodkach, powstawanie np. breast unitów, oznacza kumulację wiedzy i środków, co pozwala na sprostanie wymogom coraz bardziej skomplikowanych i coraz droższych operacji. Uczymy się od najlepszych dzięki współpracy międzynarodowej, co owocuje wdrażanymi pomysłami Narodowej Strategii Onkologicznej.


MT: Co zmieni w zakresie roli chirurgii onkologicznej nowy system leczenia w Polsce w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej?

Do góry