Edukacja

Ostrożniej na SOR

ID

Lekarz w trakcie specjalizacji samodzielny dyżur na SOR-ze będzie mógł odbyć dopiero po roku szkolenia. Takie regulacje dotyczące stażu podyplomowego i szkolenia specjalizacyjnego znalazły się w projekcie nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty przygotowanym przez zespół utworzony przy Ministerstwie Zdrowia.

W ocenie autorów projektu zmiany będą korzystne dla lekarzy, którzy zanim trafią na SOR, zdobędą doświadczenie na innych oddziałach. Zachęci to też szpitale do szkolenia kadr. Obecnie zdarza się, że lekarz rezydent już na początku specjalizacji je...

Do góry