Made in poland

Operacja izolowanego tętniaka tętnic biodrowych wewnętrznych

Monika Stelmach

Konsultacja medyczna: dr hab. Jerzy Głowiński

Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadzili pierwszą w Polsce operację wszczepienia nowego stentgraftu – VBX. Metoda daje nadzieję na skuteczne leczenie tętniaków tętnicy biodrowej, których dotychczas niz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku przeprowadzili pierwszą w Polsce operację wszczepienia nowego stentgraftu – VBX. Metoda daje nadzieję na skuteczne leczenie tętniaków tętnicy biodrowej, których dotychczas nie udawało się operować klasycznymi metodami.

Operację izolowanego tętniaka tętnic biodrowych wewnętrznych (IIA – internal iliac artery) wykonano u 64-letniego pacjenta w kwietniu tego roku. Tętniak miał prawie 4 cm, co przy dość niewielkim naczyniu stanowiło poważne zagrożenie. W każdej chwili zmienione chorobowo ściany naczynia mogły pęknąć, powodując zagrażający życiu krwotok wewnętrzny.

Rokowania były bardzo niepomyślne. W przypadku tego chorego nie wchodziła w grę klasyczna operacja, bo tętniak znajdował się zbyt głęboko, aby możliwy był dostęp chirurgiczny. Dotąd zasadą postępowania w takiej sytuacji było podwiązywanie bądź wyłączanie całej tętnicy klejem lub specjalnymi spiralami. Zabieg wiązał się z niekorzystnymi następstwami wynikającymi z upośledzenia przepływu w narządach zaopatrywanych przez tę tętnicę. Rozwiązaniem pozwalającym zachować przepływ w naczyniu okazał się nowy rodzaj stentgraftu, czyli VBX. Operacja zakończyła się sukcesem, udało się wyłączyć tętniak z krążenia i zachować przepływ w naczyniach.

– Stosowane standardowo stentgrafty są albo sztywne, albo elastyczne i nie można ich użyć do zabezpieczenia tętniaka w takim miejscu. Sztywny mógłby uszkodzić naczynie krwionośne – tętnica biodrowa jest dość wąska i kręta. Z kolei w przypadku elas...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kiedy nie ma rozwiązania

Tętnice biodrowe doprowadzają krew do dolnych partii ciała i do nóg, odpowiadają też za ukrwienie niektórych narządów jamy brzusznej, dlatego ich [...]

Duże wyzwanie

Ten rodzaj tętniaka jest dość rzadki, ale stanowi poważny problem medyczny. W statystykach białostockiej kliniki trafia się 2-3 razy w roku. [...]

Program profilaktyczny

Białostocka klinika realizuje od pięciu miesięcy „Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty”. Statystyki wskazują, że u prawie co dziesiątego [...]
Do góry