Prawo

Żądam wydania dokumentacji medycznej mojej partnerki…

Dr n. med., mgr prawa Marta Rorat

p.o. kierownik Zakładu Prawa Medycznego Katedra Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Zapraszamy do lektury tekstów w Dziale prawnym. Oto problemy, które analizujemy:

Dostęp do dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta – prawo wciąż zmieniane przez ustawodawcę.

Prawo chorego do leczenia w przypadku zmiany leków biologicznych w trakcie terapii.

Gdy za studia podyplomowe płaci pracodawca.

Preferencje podatkowe dla medycyny alternatywnej (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE).

14 kwietnia 2019 roku do jednego ze szpitali została przyjęta 35-letnia kobieta po napadzie drgawkowym, z objawami infekcji ośrodkowego układu nerwowego. Jej stan od początku był ciężki, prezentowała nasilone zaburzenia świadomości – nie nawiązywała kontaktu słownego, słabo reagowała na bodźce bólowe; w badaniu fizykalnym stwierdzono szereg patologicznych objawów neurologicznych. Z wywiadu od zespołu ratownictwa medycznego wiadomo było jedynie, że objawy choroby (ból głowy, gorączka, nudności, senność, pogorszenie widzenia) nasilały się od kilku dni, jednak pacjentka nie zgadzała się wcześniej na interwencję medyczną. Według obecnej w miejscu wezwania siostry, pacjentka nie chorowała przewlekle, nie przyjmowała żadnych leków, w ostatnim czasie miała intensywnie się odchudzać.

Zakażenie, które zmieni wszystko

Uwagę lekarza dyżurnego zwróciło wyniszczenie, nasilona grzybica jamy ustnej oraz liczne zmiany o typie kłykcin kończystych w okolicy narządów płciowych i odbytu. Badania laboratoryjne wykazały pancytopenię (w tym limfopenię), miernie podwyższone CRP, podwyższoną aktywność aminotransferaz, niskie stężenie białka całkowitego. W badaniu okulistycznym nie stwierdzono obrzęku tarcz nerwów wzrokowych, wykonano nakłucie lędźwiowe; płyn wypływał pod wzmożonym ciśnieniem. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego ujawniło cytozę 200 kom./µl z przewagą komórek jednojądrzastych, podwyższone stężenie białka i obniżone glukozy. Zlecono posiew płynu. Wobec niejasnego obrazu klinicznego zastosowano standardowe leczenie przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne neuroinfekcji. Zlecono również wykonanie badania przesiewowego w kierunku zakażenia HIV. Pierwszy wynik był dodatni. Zgodnie z zasadami test powtórzono – również wypadł dodatnio. W dalszej kolejności wykonano test Western blot, który potwierdził zakażenie HIV. Wówczas wysunięto podejrzenie kryptokokozy, co ostatecznie potwierdzono wynikiem posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego. Niestety w drugim dniu hospitalizacji stan zdrowia pacjentki znacznie się pogorszył, wystąpiły objawy niewydolności oddechowej, w związku z czym została przekazana na oddział intensywnej terapii, gdzie po kilkunastu godzinach zmarła.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Siostra zyskuje na znaczeniu

Tak też się stało. Następnego dnia mężczyzna podający się za partnera zmarłej kobiety i niezależnie od niego jej siostra wystąpili już [...]

Zagrożenie dla partnera

Według aktualnych przepisów (art. 14 ust. 6 i 8) w takich sytuacjach rolą sądu jest wyrażenie zgody lub sprzeciwu na ujawnienie [...]
Do góry