Raport

Praca zmianowa zdrowia nie doda

Iwona Dudzik

Przed zgubnymi konsekwencjami pracy zmianowej, nocnej i w nadgodzinach, jaką wykonują m.in. lekarze, ostrzega na swojej stronie internetowej Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB). To najlepszy dowód, że lekarze słusznie robią, organizując protest, którego celem jest polepszenie warunków pracy.

W opracowaniu „Biologiczne skutki pracy zmianowej” zwrócono uwagę, że praca w porze nocy i odsypianie w dzień jest przyczyną występowania objawów określanych jako zespół długu czasowego (jet lag). Jako objawy niemożności dostosowania się do pracy ...

Do góry