Nowości

Dermatologia: Czerniak groźniejszy dla mężczyzn niż dla kobiet

Lek. Paweł Traczewski

Istnieją znaczące różnice w obrazie klinicznym i patologii czerniaka u kobiet i mężczyzn, zaś względna przeżywalność jest niższa u mężczyzn.

Spośród krajów europejskich największą częstość zachorowań na czerniaka obserwuje się w Holandii. Podobnie jak w innych krajach, częściej chorują kobiety, ale większa umieralność występuje u mężczyzn. Przyczyny, dla których rokowanie u mężczyzn jest gorsze, pozostają niejasne. Niektórzy autorzy sugerowali, że ma na to wpływ wydzielanie estrogenów i hormonów androgenowych. Wskazywano także na różnice między płciami w zakresie eksponowania się na słońce i samobadania znamion. Jednak mimo uwzględnienia tych czynników, analizy wciąż wykazywały lepszą przeżywalność kobiet niż mężczyzn.

Do góry