Flesz

Flesz

IKA

Nie chcę być na portalu

Portal ZnanyLekarz.pl ustępuje i uznaje prawo lekarza do nieposiadania tam profilu. Spółka oficjalnie potwierdziła, że będzie respektować prawo lekarzy do bycia zapomnianym.– Lekarz, który nie jest zainteresowany, aby jego dane figurowały w portalu, może złożyć wniosek o zapomnienie, a spółka usunie jego dane – mówi wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Andrzej Cisło.

Wiceprezes podkreśla, że NRL wciąż bardzo sceptycznie ocenia działalność portalu i zwraca uwagę, że obecnie w świetle przepisów lekarze nie mają możliwości repliki w przypadku wpisu, z którym się nie zgadzają, ponieważ publiczna polemika z pacjentem wymagałaby naruszenia tajemnicy zawodowej. W rezultacie lekarz może być atakowany, ale nie może się bronić.

Spór o sumienie

– To NFZ, a nie zarządzający lecznicami powinien informować, gdzie pacjent otrzyma świadczenie w sytuacji, gdy lekarz zasłania się klauzulą sumienia – mówi Piotr Pisula, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL.

Zapis, że jeśli lekarz powoła się na klauzulę sumienia i odmówi świadczenia, wtedy lecznica będzie musiała poinformować pacjenta, gdzie może je wykonać, wprowadził resort zdrowia do projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nie chcę być na portalu

Portal ZnanyLekarz.pl ustępuje i uznaje prawo lekarza do nieposiadania tam profilu. Spółka oficjalnie potwierdziła, że będzie respektować prawo lekarzy do bycia [...]

Spór o sumienie

– To NFZ, a nie zarządzający lecznicami powinien informować, gdzie pacjent otrzyma świadczenie w sytuacji, gdy lekarz zasłania się klauzulą sumienia [...]

Dermatolog w więzieniu?

Lekarze dermatolodzy-wenerolodzy będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej, jeżeli podejmą się edukacji seksualnej małoletniego pacjenta, np. w zakresie zapobiegania chorobom [...]

E-recepta z błędem

E-recepta miała wyeliminować możliwość popełniania błędów przy wystawianiu recept, ale na razie wciąż ujawniają się nowe. Najpoważniejszym jest mylne rozpoznawanie recept [...]

Lekarz nieubezpieczony

Wiele szpitali nie płaci obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego za swoich pracowników. Zalegają też ZUS-owi, choć tę składkę szpital powinien zapłacić w pierwszej [...]

Łatwy łup

– Z powodu biedy szpitale są słabo zabezpieczone i stają się łatwym łupem dla złodziei – mówi Jarosław J. Fedorowski, prezes [...]

Do góry