Analiza

Nowy zawód – reha-manager

O tym, jak zarządzać rehabilitacją z Joanną Matuszewską, reha-managerem w Centrum Chorób Piersi Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, rozmawia Jolanta Gromadzka-Anzelewicz

MT: Kim jest reha-manager?


Joanna Matuszewska:
Reha-manager to specjalista ds. zarządzania rehabilitacją. Wykonujące ten zawód osoby mogą być pomocne w pracy zespołu medycznego. I nie chodzi tylko o rehabilitację medyczną, ale o kompleksowe i indywidualne podejście do potrzeb pacjenta. Jest to osoba wszechstronnie przygotowana do pomocy w realizacji rehabilitacji, dopasowanej indywidualnie do potrzeb i możliwości pacjenta. Zawód ten nie był do tej pory w Polsce znany, a jest popularny w krajach anglosaskich, w Niemczech i Skandynawii, gdzie panuje pogląd, że lepiej pacjenta rehabilitować i umożliwić mu powrót do pracy, niż np. płacić mu rentę. Chory poddawany leczeniu ma często wiele innych pozamedycznych problemów, które trzeba rozwiązać. I to jest zadanie dla reha-managera.


MT: Jakie to problemy?

J.M.: Zadaniem reha-managera jest koordynacja kompleksowej rehabilitacji: leczniczej, zawodowej i społecznej pacjentów z niepełnosprawnościami, m.in. po zawałach, udarach, wypadkach drogowych, wypadkach przy pracy, lub osób w trakcie choroby nowot...


MT: Podobną funkcję pełni w stosunku do pacjentów onkologicznych koordynator.

Do góry