Błędne koło terapii

Idiopatyczne włóknienie płuc – złe skojarzenia

Konrad Wojciechowski
Konsultacja medyczna: lek. Barbara Sikora

Idiopatyczne włóknienie płuc (IPF)

Jest to choroba, która najczęściej dotyka osoby powyżej 65. r.ż, głównie mężczyzn. W grupie ryzyka są palacze, osoby cierpiące na refluks żołądkowo-przełykowy albo narażone na wdychanie pyłów. IPF jest przewlekłym schorzeniem, trudnym do zdiagnozowania, ponieważ objawy są podobne jak w przypadku zapalenia płuc czy niewydolności krążenia.

Włóknienia nie sposób zahamować, a tym bardziej spowodować odwrócenia jego powikłań, można jedynie opóźniać postępowanie tej choroby, dzięki lekom antyfibrotycznym, albo stosować leczenie radykalne, decydując o transplantacji płuca. Niektórzy pacjenci przeżyją nawet 10 lat z nowym organem.

O rzadkości występowania idiopatycznego włóknienia płuc świadczy statystyka. Z badań przeprowadzonych w niektórych krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych (nie uwzględniają kryterium wieku pacjenta) wynika, że średnia zapadalność na IPF wynosi od 5 do 10 przypadków na 100 tys. w skali roku. Jeśli natomiast weźmie się pod uwagę grupę chorych po 65. r.ż., to amerykańskie dane mówią, że zapadalność wzrasta tam do poziomu powyżej 100 na 100 tys. rocznie. W Polsce na idiopatyczne włóknienie płuc choruje w sumie blisko 6 tys. pacjentów. Co roku odnotowuje się około 2 tys. nowych zachorowań.

Przyczyna nieznana

Przyczyna występowania IPF jest nieznana. Bierze się pod uwagę czynnik genetyczny, ale decyduje on stosunkowo rzadko, mniej niż w 3 proc. przypadków. Ponad dwie trzecie pacjentów to mężczyźni. W grupie ryzyka są osoby palące papierosy (70 proc.).

Innym niezwykle ważnym czynnikiem jest wiek – choroba bardzo rzadko występuje u osób poniżej 50. r.ż. Z rejestru amerykańskiego wynika, że chorzy poniżej 62. r.ż. stanowią 13 proc., a chorzy poniżej 55. r.ż. mniej niż 3 proc. populacji ze zdiagnozowanym IPF. Mediana wieku, jeśli chodzi o zachorowalność, wynosi 67 lat. Jeżeli stwierdza się włóknienie u osoby poniżej 50. r.ż., to poza uwzględnieniem genetycznych uwarunkowań trzeba brać pod uwagę inny typ schorzenia. Najczęściej objawy wskazują na chorobę tkanki łącznej, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych albo reakcje polekowe. Idiopatyczne włóknienie płuc można rozpoznać tylko jeśli wykluczy się inne, znane przyczyny.

Włóknienie bez zahamowań

IPF prowadzi do postępującego i nieodwracalnego, przy dzisiejszych możliwościach terapeutycznych, włóknienia płuc. Włóknieją zwykle od podstawy w kierunku szczytów. Nieznany czynnik zewnętrzny uszkadza nabłonek pęcherzyków płucnych, a jego proces ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku

Lek. Barbara Sikora, pulmonolog, specjalista Krakowskiego Centrum Diagnostyczno-Klinicznego

Jak nie popełnić błędu w diagnostyce wstępnej?

1. Rozpoznanie IPF to przede wszystkim szczegółowo zebrany wywiad dotyczący: pracy zawodowej, nałogów, zainteresowań, współistniejących chorób i stosowanych leków oraz badania [...]

Niejednoznaczne objawy

Objawy IPF są takie same jak w większości chorób układu oddechowego: duszność, kaszel, zła tolerancja wysiłku, słyszalne trzeszczenia w płucach podczas [...]

Szybki postęp choroby

IPF postępuje w bardzo różnym tempie. Mediana przeżycia wynosi trzy lata, czyli mniej niż w przypadku leczenia większości nowotworów złośliwych. Tylko [...]

Diagnostyka czyni mistrza

Przeważnie pacjent zostaje skierowany do rejonowego szpitala, ale tego typu placówki nie mają narzędzi umożliwiających wykrycie IPF. W wielu krajach europejskich [...]

Brak skutecznego leczenia

Żadne leczenie nie hamuje postępu IPF, jedynie je spowalnia. Są różne metody opóźniania następstw idiopatycznego włóknienia płuc. Kilka lat temu do [...]

Do góry