Polemika

Kosztowny koroner

Iwona Dudzik

Ministerstwo Zdrowia proponuje, by koroner za stwierdzenie zgonu dostawał ok. 800 zł, a lekarz rodziny – 80 zł. Koroner ma być wzywany tylko w szczególnych przypadkach. W pierwszej kolejności stwierdzanie zgonu będzie zadaniem lekarza rodzinnego, u którego zapisany był zmarły, albo innego lekarza z poradni rodzinnej na terenie gminy, w której doszło do śmierci. Zgon będzie mógł też stwierdzić lekarz nocnej i świątecznej opieki medycznej, lekarz w domu pomocy społecznej i kierownik zespołu ratownictwa medycznego (w karetce specjalistycznej – lekarz, w podstawowej – ratownik).

Do góry